Ydelser og priser

Akut ammehjælp og -vejledning med hjemmebesøg

Jeg tilbyder akut ammehjælp og hjemmebesøg i København og på hele Sjælland. Jeg arbejder med gennemsigtige og tydelige priser, således der ikke kommer uforudsete udgifter, tillæg eller lignede. Jeg bestræber mig på at besøge jer samme dag eller senest indenfor 24 timer. 

Det er vigtigt for mig, at vi i ro og mag finder ud af, hvordan vi bedst får amningen til at fungere. Det er helt afgørende, at amningen foregår på barnets vilkår og derfor har jeg en fast pris, således dette ikke bliver en stressfaktor med timetakster, weekendgebyr, kørselstillæg m.v.. Hvis barnet eksempelvis sover, når jeg kommer hjem til jer, så bruger vi den tid sammen til at tale om jeres udfordringer og andre relevante emner for barselstiden. Jeg kan videre bruge min jordemoderbaggrund til besvarelse af andre aktuelle og relevante spørgsmål. Der er mange aspekter for den optimale amning, herunder bl.a. at mor og barn er rolige og trygge – det har min højeste prioritet.

Min pris for personlig ammevejledning udgør 2.999 kr.

(Sygeforsikringen Danmark yder herudover tilskud, hvis du er medlem)

Dette inkluderer forberedende telefonsamtale, hjemmebesøg i den nødvendige tid indtil du/I er trygge samt efterfølgende opfølgning. Jeg udarbejder en skriftlig plan, der sendes til jer efterfølgende. Jeg følger jer herefter tæt, og der er naturligvis rig mulighed for at stille spørgsmål både i telefon forud for hjemmebesøget, under hjemmebesøget, men også i den efterfølgende periode har du mulighed for at SMS’e eller ringe til mig, hvis der skulle opstå spørgsmål eller andet. Det er min erfaring, at der altid opstår spørgsmål i de følgende dage – og derfor giver det mening, at du/I kan ringe til mig uden merbetaling. 

Det er min erfaring, at det er den måde vi bedst løser ammeudfordringerne og får jer godt på vej.

Læs mine anbefalinger på TrustPilot – tryk her..

________

Telefonisk konsultation

I visse tilfælde kan det være muligt med en telefonisk konsultation. Det er dog afgørende for mig, at jeg vurderer, at det er forsvarligt og muligt at give den relevante vejledning telefonisk.

Min pris for telefonisk konsultation udgør 299 kr.

Hvis det efterfølgende viser sig, at udfordringerne ved amningen fortsat er store, så kommer jeg naturligvis ud til et hjemmebesøg. Prisen for hjemmebesøg fremgår nedenfor, og jeg fratrækker naturligvis prisen for telefonkonsultationen i den samlede pris for hjemmebesøget.

Sygeforsikringen “Danmark” yder op til 30% tilskud til medlemmer på jordemoderydelser og lignende – og dermed tilskud til ammevejledningen.